Logo
 

Narvik rådhus - nytt og funksjonelt

Et moderne, åpent og inkluderende bygg

Med plass til opp mot 200 medarbeidere. Kommunen som arbeidsgiver kan nå tilby tidsriktige og gode lokaler og arbeidsforhold for sine ansatte. Et moderne, åpent og inkluderende bygg, som inviterer kommunens befolkning inn, med inngang fra begge sider, og møteplasser og kontaktpunkter i 1. etasje.

Det opprinnelige bygget er ivaretatt, renovert til dagens standard uten å miste særpreget som rådhuset i Narvik har.

Innbyggerne finner nå de i kommunen de trenger å møte på en plass, man må ikke som tidligere rundt å lete på forskjellige steder for å få svar.

Stein Rokkans plass er også blitt totalrenovert, og Kommunevegen er blitt satt i stand. Hele rådhuskvartalet er nå blitt «nytt og moderne».

Renoveringen har vært ledet av kommunens eget eiendomsutviklingsselskap Narvikgården, kommunen er meget godt fornøyd med jobben, prosjektet er gjennomført innenfor rammen på 180 millioner kroner, uten overskridelser, det ble til og med rom for å kjøpe nye møbler til rådhuset innenfor rammen av rådhusprosjektet, det var det i utgangspunktet ikke planlagt for.

Med rådhuset ferdig renovert er dette trinnet i renoveringen av Narvik sentrum på plass. Det neste som man allerede har gått i gang med å planlegge for utvikling er Teknisk Kvartal som nå blir ledig etter at kommunes funksjoner har flyttet til rådhuset.

Rådhusprosjektet har vært styrt av en styringsgruppe bestående av Rådmannsteamet, Byggforvaltningen og Narvikgården.

Alt i alt er det gjort meget godt arbeid her, prosjektet er styrt og ledet på en god måte, noe kommunen er stolt av.