Logo
 

Næringsutvikling

Futurum AS er næringsutviklingsselskapet i Narvikregionen, og vi jobber tett sammen. Futurum kan hjelpe til med med bl.a. rådgivning og bistand, og Narvikgården tilbyr tomter og lokaler.

Futurum er Narvik Kommunes næringsutviklingsselskap. Med dette menes:

• Generell næringsutvikling (Rådgivning, bistand, service etc.)
• Systematisk næringsutviklingsarbeid med fokus på nyskapingsprosjekter
• Profilering

Futurum bistår i en tidlig fase i forbindelse med nyetableringer og knoppskyting i det eksisterende næringsliv. Futurums aktiviteter skal til enhver tid gjenspeile de hovedsatsingsområder som trekkes opp av kommunen, og gjennom Strategisk Næringsplan for Ofoten (SNP).