Logo
 

Om Narvikgården

Narvikgården er Narvik kommune sitt eiendomsselskap.

Med utgangspunkt i våre eiendommer legger vi til rette for etablering av arbeidsplasser, og for å få flere innbyggere og bedrifter til Narvik. Vi ønsker utvikling i positiv retning. Narvikgården sin visjon er etablering, trivsel og vekst - 20 000 i 2020. Tallet 20 000 relateres til folketallet i Narvik, som i dag ligger rundt 18.700.

Selskapet har satt som mål at dette skal lykkes gjennom aktivt og nært samarbeid, og langsiktig tenking sammen med eier Narvik kommune og innbyggerne i kommunen.

Narvikgården har utstrakt kontakt med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale miljøer og investorer.