Logo
 

Fakta og historikk

Narvikgården eies 100% av Narvik kommune, og dets formål er eiendomsutvikling, kjøp, salg og utleie av fast eiendom samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette ved aksjekjøp eller på annen måte.


Med basis i kundenes definerte behov, og eierens føringer har selskapet hovedfokus rettet mot følgende hovedområder:

  • Planlegge og utbygge Trekantområdet
  • Ny bydel midt i Narvik
  • Forvaltning, salg og bortfeste av tomter
  • Oppføring, kjøp og drift av nærings- og utleiebygg for næringslivet og offentlig virksomhet.
  • Utvikling og utleie av næringsarealer
  • Tilrettelegging for logistikk og transport
  • Generell nærings- og byutvikling

Selskapet baserer sin virksomhet etter forretningsmessige prinsipper med et langsiktig perspektiv.

Selskapet bygger på Narvik Vekst som ble etablert i 1999. I 2001 ble Narvikgården AS etablert og selskapene ble fusjonert med Narvikgården som overtakende selskap.
Narvik Vekst og Narvikgården overtok grunn og bygg fra NSB og LKAB på Trekanten. Vår hovedoppgave har vært og er fremdeles å skape ny aktivitet, nye arbeidsplasser og nytt liv med utgangspunkt i disse eiendommene og disse byggene.
Formålet til Narvikgården AS ble vedtatt av konstituerende generalforsamling den 29.3.2001.

 Les våre årsmeldinger her.