Logo

Samfunnsrollen

arn
Narvikgården bidrar
Narvikgården bidrar til å gjøre Narvik til en triveligere by med godt omdømme.
Idrett, kultur og gode fritidstilbud må eksistere for at folk skal trives. Vi bidrar derfor hvert år med midler til lag og foreninger.