Logo
 

Det 4. Hjørnet

Det 4. hjørnet er blitt et praktbygg på en sentral eiendom i Narvik.

Grunneier ønsket å benytte sitt eierskap til å påvirke en etablering av arbeidsplasser i et praktbygg på denne sentrale tomten, og som ville utgjøre et fjerde hjørne på Narvik Torv. Narvikgården har jobbet aktivt med dette prosjektet siden 2003. Etter sonderinger for å finne mulige samarbeidspartene som kunne være med å løfte frem og finansiere et slik stort prosjekt man med å signere en avtale med Sparebanken Narvik i 2011. Narvikgården har samarbeidet tett og godt med Sparebanken Narvik og den sparebankopprettede finansieringsstiftelsen ForteNarvik om planlegging og regulering av Nye Narvik Torv i de tre årene som har gått frem til byggestart i 2014. 

Etter oppføringen av Rica-hotellet (nå Scandic), som også var et samarbeidsprosjekt med Narvikgården, var dette det største løftet for byens sentrum på mange år. Det 4. hjørnet var det neste naturlige skritt i å høyne standarden og kvaliteten på Narvik Sentrum.  Narvikgården har stor tro på at sentrum vil bli mye mer brukt av folk, og attraktivt for myke trafikanter nå som de tidligereparkeringsplassene og trafikkarealene er byttet ut med park, lekeapparater og gangstier, og at Krigsmuseet og byens bibliotek får en slik sentral og synlig plassering midt på Torvet.

det 4. hjørnet er blitt et signalbygg med viktige offentlige tilbud og funksjoner, og med attraktive uterom. Bygget som er på 5 etasjer, huser Narvik Bibliotek, Narviksenteret med krigsmuseum, Turistkontoret og Sparebanken Narvik. 

Like viktig som selve bygget er det at uteområdet/parken er helt nytt, og når man om noen år har fått lagt E6 ut av sentrum, og tungtrafikken kjører utenfor byen, er det vel ingen tvil om at dette vil være et utrolig flott område som for alvor vil bli benyttet av innbyggerne og besøkende på en helt annen måte enn hva tilfellet er i dag. 

Nordland fylkeskommune har gitt Det 4. hjørnet status som regionalt kulturbygg. 

Illustrasjoner: Svein Holbø/Madsø Sveen Arkitekter

Bilde1

 

Park NNT

 

Nye Narvik Torv (illustrasjon Madsø Sveen Arkitekter AS) (1)