Logo
 

Utvikling av Parkhallen

Parkhallen har et parkeringsanlegg som er åpen for byens befolkning og besøkende. Parkeringsanlegget er nå under oppgradering.

Parkhallens fasade skal rustes opp og ferdigstilles samtidig med Nye Narvik Torv som ligger på en sentral eiendom i Narvik som eies av Narvikgården. Nye Narvik Torv vil bli et signalbygg med viktige offentlige tilbud og funksjoner, og med attraktive uterom. Bygget som er på 5 etasjer, skal bl.a. huse Narvik Bibliotek, Narviksenteret med krigsmuseum, Turistkontoret og Sparebanken Narvik. Innflytting vil skje når lokalene står klare rundt årsskiftet 2016.  Deler av Parkhallen er revet for å få bygget Nye Narvik Torv.

Narvikgården har i mange år har jobbet aktivt med å få etablert arbeidsplasser og nye bygg på eiendommen. Noe som ville utgjøre et fjerde hjørne på Narvik Torv. Etter sonderinger for å finne mulige samarbeidspartnere som kunne være med å løfte frem og finansiere et slikt prosjekt, endte man med å signere en avtale med Sparebanken Narvik. Narvikgården har samarbeidet tett og godt med Sparebanken og den sparebankopprettede finansieringsstiftelsen ForteNarvik om planlegging og regulering av Nye Narvik Torv i de tre årene som har gått frem til byggestart nå i 2014.

Ved fornying av Narvik sentrum med Nye Narvik Torv, ny veiforbindelse og oppussing av rådhuset, oppgraderer og utvider Narvikgården sitt parkeringsanlegg i Parkhallen og renoverer hele fasaden. 

Etter oppføringen av Rica-hotellet (nå Scandic), som også var et samarbeidsprosjekt med Narvikgården, er dette det største løftet for byens sentrum på mange år. Hotellprosjektet ble også utviklet og etablert i samarbeid med Narvikgården som grunneier av Parkhallen.

 Nye Narvik Torv

 

I 2007 ble halvparten av Parkhallen kjøpt fra A-pressen Eiendom og i 2008 ble den andre halvparten kjøpt fra Narvik kommune under forutsetning av at vi innen ett år skulle ha konkrete planer om et nytt hotell.

Narvikgården AS utlyste en åpen konkurranse blant interesserte hotellkjeder hvor det ble stilt svært strenge kriterier. Det skulle blant annet være et signalbygg, det skulle være et vist antall rom og plass til et vist antall konferansedeltakere.

18 interessenter meldte seg. Etter hvert sto man igjen med tre store hotellkjeder og av disse ble Rica plukket ut og hotellet sto ferdig til Vinterfestuka 2012.

Arbeidet med å utvikle hele kvartalet fortsetter nå med Nye Narvik Torv.