Logo
 

Utvikling av reiselivet i regionen

Reiselivsnæringen representerer en vekstmulighet for Narvikregionen.

I forbindelse med satsingen som nå gjøres innenfor reiselivet i Narvik vil man kunne få et økt antall arbeidsplasser i regionen.

Dette kan bli den «nye» vekstnæringen i en region som byr på reiselivs-kontraster mellom fjord og fjell – og som byr på ulike type produkter som alle har behov for å bli løftet.

Polar Park, Narvikfjellet, Ofotbanen og Krigsmuseet anses som deler av en produktportefølje som tiltrekker seg cruise- og andre turister. Det er viktig at disse produktene, sammen med alle små og spesielle opplevelser, sikres en utvikling som gjør at reiseliv kan bli en stor næringsvei i regionen.

Reiselivssatsingen må skje i samspill med Narviks miljøer innen næringsliv, teknologi, kultur, ski, friluftsliv/naturaktiviteter og ekstremsport.

Det investeres mer enn noen gang innenfor reiseliv, da bør alle som kan samarbeide for å utvikle denne næringen som på sikt kan bli viktig for denne regionen.

Tidligere utarbeidet Masterplan for Narvik som reisemål gjennomføres nå - Fra ord til handling.

Narvikgården bidrar der det er naturlig og mulig innenfor utvikling av reiselivet, for tilgjengelighet, attraktivitet og tilrettelegging.