Logo
 

Utvikling i Vassvik - ved småbåthavna i Narvik

Narvik Eiendom ønsker å åpne byen mot havet, og har med seg Narvikgården i arbeidet med å utvikle deler av området ved småbåthavna.

Narvikgården  har lenge jobbet med å få til utvikling av dette området, og har nå solgt tomt til Narvik Eiendom for utvikling av det aktuelle området: naustene i Vassvik. 

Tomten er i dag bebygd med flere naust med et totalt tomteareal på ca. 5 mål. Ettersom Indre Havn nå er foreslått omregulert til næring og lettere industri, er ideen om og åpne byen mot havet for publikum i det området antakelig ikke lenger aktuell. Derimot er områdene rundt småbåthavna i Narvik meget attraktiv for dette.

Narvikgården har jobbet med flere aktuelle aktører i flere år med tanke på å få til en positiv utvikling i dette området. Narvikgården har mange andre store tunge oppgaver og prosjekter, som skal løses, og setter stor pris på at flere ønsker å bidra til en utvikling av dette området av byen, og har derfor solgt tomten og inngått samarbeid med Narvik Eiendom.

Narvik kan med dette få lettere og mer attraktiv tilgang til sjøen, noe som kan være med på å gjøre Narvik enda triveligere å bo i.

Narvik Eiendom holder på med en utredning/utviklingsprosess for det aktuelle området. Det ses på mulighet for å legge til rette for boligformål samt innslag av næringsvirksomhet. Det er mange hensyn å ivareta for tomta, og det vil ta noe tid på å finne frem til en helhetlig og god plan. Mange brukere og interesser skal ivaretas, både turgåere og naboer. Det vil også være viktig med en tett dialog med Narvik båtforening og de marine aktivitetene som er i området. Det vil bli utarbeidet reguleringsplan for hele området. Denne samarbeider Narvik Eiendom, Narvik Havn og Narvikgården om.